Lillehammer Industriforening er et nettverk av 15 medlemsbedrifter som alle står for viktig verdiskaping i Lillehammer. Utgangspunktet vårt er at Lillehammer er et godt sted å drive verdiskapende virksomhet. Her vil vi utvikle egen aktivitet og bidra til ny aktivitet.

Viktige saker for Lillehammer Industriforening er infrastruktur (bane og vei til Lillehammer) og arbeid for gode rammebetingelser for verdiskapende virksomheter.

En kjernesak for oss er å påvirke til utvikling av gode næringsarealer i kommunen. Dette er viktig for å kunne utvikle eksisterende virksomheter og for å kunne tiltrekke oss nye til Lillehammer.