Her vil det etterhvert komme en oversikt over ledige næringsareal. Dette vil bli en del av arbeidet med "Lillehammer Industripark".

Alle som har klarerte areal for utbygging, oppfordres til å ta kontakt med Industriforeningen.