Industriforeningen er opptatt av samarbeid, og ønsker å etablere "Lillehammer Industripark".
Alle som har klarerte areal for utbygging, oppfordres til å ta kontakt med Industriforeningen slik at disse etterhvert kan listes opp her.

lillehammer kristian-lindstadKommuneplanens arealdel og Byplanen for Lillehammer ligger til 2. gangs høring/offentlig ettersyn. Frist for å gi uttalelse er den 5. november 2019.

Analyser og utredninger (hentet fra Lillehammer kommunes nettsider):