Planlagte møter /seminarer

03.12.2019   Medlemsmøte (med julemiddag)