Styret

Styret i Lillehammer Industriforening velges for 2 år. Styret fungerer som organisasjon og velger selv arbeidsgrupper ved ulike prosjekter. Foreningen skal jobbe med å tilrettelegge for etablering av industribedrifter i Lillehammerområdet.

Styreformann
Torbjørn Haugen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kasserer
Sigurd Owren
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretær
Lars Hanstad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Styremedlem
Geir Bjørke
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.