Styret

Styret i Lillehammer Industriforening velges for 2 år. Styret fungerer som organisasjon og velger selv arbeidsgrupper ved ulike prosjekter. Foreningen skal jobbe med å tilrettelegge for etablering av industribedrifter i Lillehammerområdet.

Styreleder
Frode Svarstad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 926 84 615

Kasserer
Marianne Gunnerud
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Styremedlem
Arvid Jordet

Styremedlem
Kjetil Holen

92684615